Åbningstider i dag for konsultationer: 08:00-19:00 / fitness: 08:00-19:00

Hvad er osteopati?

Book behandling Book fitness og yogahold

Hvad er Osteopati?

Osteopati er en internationalt anerkendt manuel behandlingsform, der er baseret på traditionelle sundhedsvidenskabelige fag som anatomi, neurologi, fysiologi, biomekanik, embryologi og patologi.

Osteopater benytter sig af manuelle teknikker til at stille diagnose og give behandling, med det mål for øje, at hjælpe til optimal funktion og sundhedstilstand. Der tages afsæt i dybdegående teoretisk viden om kroppen, samt i en forståelse af, at mennesket er en helhed og at struktur og funktion påvirker hinanden.

Osteopatens hensigt er at finde årsagen til symptomet og behandle denne. Derfor vil din osteopat sætte sig grundigt ind i din sygdoms- eller skadehistorie. Osteopaten vil udføre relevante undersøgelser til at diagnosticere eventuelle spændinger i led, muskler, bindevæv, nervesystemet og kredsløbet.

Det er ikke ualmindeligt, at årsagen til problemet ligger et andet sted end der hvor smerterne eller symptomerne opleves. Osteopater behandler således mange forskellige sundhedsproblemer og skader. Behandlingen er individualiseret og egner sig til mennesker i alle aldre.

En af grundprincipperne inden for osteopati er, at kroppen kan hele/reparere sig selv, så længe den er i stand til at kompensere for de begrænsninger, der udfordrer kroppen. Hvis kroppen bliver udsat for tilstrækkelig mange begrænsninger, kan den ikke længere kompensere optimalt og vil have sværere ved at hele/reparere sig selv ved f.eks. skader og overbelastninger. Dette kan komme til udtryk ved længere helingstid, tilbagevendende skader eller kroniske problematikker. Begrænsninger for kroppen kan både være fysisk og psykisk stress og kan komme til udtryk gennem arvæv efter operationer, manglende bevægelighed i et/flere led, mangel på søvn, restitution, forkert kost, sygdom og mange andre stressorer og begrænsninger.

Osteopat – Jacob Guldberg

Osteopat – Jacob Guldberg

Er du i tvivl, om vi kan hjælpe dig med netop din problematik eller diagnose, så ring til os på 3810 0232 eller skriv en mail til: klinik@fysser.dk

Læs mere her

Samarbejdspartnere