Åbningstider i dag for konsultationer: 08:00-19:00 / fitness: 08:00-19:00

Ergonomi

Book behandling Køb af træningsmedlemskab

Hvad er ergonomi? 

Når du hører ordet "ergonomi", kan det umiddelbart forbindes med arbejdsmiljøet. Men hvad dækker det egentlig over? Overordnet stammer begrebet "ergonomi" fra to græske ord, "ergon," der refererer til arbejde, og "nomi," afledt af "nomos," der betyder kyndig. Således favner dette begreb om arbejdsforhold og arbejdsstillinger. Det er af afgørende betydning at værne om kroppens sundhed, især i tilfælde af kontorarbejde, hvor man sidder i timevis. Mangel på opmærksomhed omkring arbejdsstillingen kan føre til kroniske muskelsmerter, helbredsrisici og en generel forringelse af trivslen. Ved at være opmærksom på og værdsætte ergonomiske principper kan man aktivt bidrage til at skabe et arbejdsmiljø, der fremmer både fysisk velvære og professionel effektivitet.

Hvad er et godt ergonomisk arbejdsmiljø?

En arbejdsplads bør sikre, at alle aspekter, herunder arbejdsopgaver, det udstyr, der anvendes, oplæringen og de fysiske omgivelser, harmonerer med enhver medarbejder. Dette er afgørende for at undgå dårlige arbejdsstillinger, især når du tilbringer hele arbejdsdagen på kontoret, og dermed reducerer risikoen for arbejdsskader. Vigtigt at bemærke er, at det er din arbejdsgivers ansvar at tilpasse omgivelserne, så de passer til dig, og ikke omvendt. 

At fastslå den ideelle arbejdsstilling kan være komplekst, men der er specifikke faktorer, som du bør være opmærksom på: 

 

  • Justering af stol og bordhøjde 
  • Optimal placering og højde af skærmen 
  • Aktiv vekslen mellem stående og siddende arbejde 
  • Variation mellem traditionelle møder og "walk and talks" 

 

Disse detaljer kan nemt overses i hverdagen, indtil ubehag melder sig, og det er ofte for sent. Derfor er det afgørende at reflektere over din arbejdsstilling nu, da det vil have positive konsekvenser for din fremtid. Arbejdstilsynet understreger, at uhensigtsmæssige

 

 

Ergonomiske arbejdsstillinger

Arbejdstilsynet påpeger, at uhensigtsmæssige arbejdsstillinger er en udfordring, der trænger sig ind i de fleste brancher. Som ansvarsbevidst arbejdsgiver er det essentielt at være opmærksom på, at ens ansatte kan udføre deres opgaver i optimale kropsholdninger. Dette indebærer nødvendigheden af ordentlige borde, stole og passende udstyr. Møblerne og udstyret på arbejdspladsen bør være fleksibelt og tilpasses individuelle behov for at sikre trivsel for alle.

At tage medarbejdernes input i betragtning er en klog tilgang, der kan bidrage til at skabe tilfredse arbejdsforhold. For den ansatte er det vigtigt at variere arbejdsstillingen og tilgangen til arbejdet. Anvendelsen af et hæve/sænkebord kan være en gavnlig løsning, da det giver mulighed for både stående og siddende arbejde. Det centrale er derfor at opstille standarder for en velfungerende kontorarbejdsplads, hvilket reducerer risikoen for kroniske muskelskader. Gennem denne fokuserede tilgang til arbejdsmiljøet opnår man ikke blot øget trivsel, men også en mere produktiv og bæredygtig arbejdsstyrke.

Hvorfor er ergonomi vigtigt? 

At værne om ens ansattes helbred har afgørende betydning, og dette gælder på tværs af alle brancher. Ignorerer man dette ansvar, kan det resultere i langvarige sygemeldinger blandt ens medarbejdere, hvilket er ufordelagtigt både for de ansatte og virksomheden som helhed. Det er derfor vigtigt at man som medarbejder hurtigt i processen konsultere en fysioterapeut for at bremse problemet. 

På en mere overordnet skala sender dette omsorgsfulde engagement også et kraftigt signal udadtil. At vise, at man prioriterer ens medarbejderes værdier og sundhed, etablerer ikke blot en positiv intern kultur, men skaber også et godt omdømme udadtil. Dette viser virksomhedens sociale ansvar og forpligtelse til at opbygge et arbejdsmiljø, der ikke kun fremmer produktivitet, men også trivsel og balance mellem arbejde og liv. På den måde bliver virksomheden ikke blot et sted, hvor ansatte arbejder, men et sted, hvor de trives og vokser.

 

Samarbejdspartnere

Vi har samarbejdsaftale med Dansk Sundhedsforsikring
Vi har samarbejdsaftale med Nordic Netcare
Vi har samarbejdsaftale med PFA Sundhedsforsikring
Vi har samarbejdsaftale med Falck sundhedsforsikringer
Ddkm
Min genoptræning